Agora wenst u goede feestdagen

Agora - verbindend in palliatieve zorg en thema's rond het levenseinde

Agora staat voor een palliatieve benadering in zorg en welzijn en heeft onafhankelijke expertise over thema's rond het levenseinde vanuit het perspectief van burgers, patiënten en naasten. 

Agora betekent letterlijk 'marktplein' en dat is wat we willen zijn: een knooppunt voor palliatieve zorg,  thema's rond het levenseinde en levensvragen.

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben.

Agora wil met Van Betekenis tot het einde mensen eerder laten nadenken over en meer bewust maken van het levenseinde.

Op de site ongeneeslijk.nl vindt u informatie over palliatieve zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten of mantelzorgers. 

Op zoek naar actuele feiten en cijfers in de palliatieve zorg, bekijk dan de factsheet 'Palliatieve zorg in Nederland 2014'.

 
Prinses Beatrix ontvangt het congresboek uit handen van Kris Vissers.
Lunteren, 28 november 2014: Prinses Beatrix is aanwezig bij het 5e Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Lunteren. Links op de foto prof. Kris Vissers en rechts mevrouw Clémence Ross-van Dorp, directeur van Agora. © ANP, foto Jerry Lampen