Agora staat voor een palliatieve benadering in zorg en welzijn en heeft onafhankelijke expertise over thema's rond het levenseinde vanuit het perspectief van burgers, patiënten en naasten.  Agora betekent letterlijk 'marktplein': we zijn verbindend in palliatieve zorg,  thema's rond het levenseinde en levensvragen. Eind 2014 heeft Agora een factsheet gemaakt over 'Palliatieve zorg in Nederland 2014'.

 

De Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. De basis daarvoor is de definitie die de WHO in 2002 voor palliatieve zorg heeft opgesteld. Deze wordt in Nederland breed omarmd door alle betrokkenen bij palliatieve zorg.

Uitgangspunt is dat palliatieve zorg zich richt op alle aspecten van het mens-zijn in de laatste fase van het leven. De zorg heeft daardoor gerichte aandacht voor de vier dimensies van leven, lijden, sterven en rouwen: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel.

Binnen het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg is inmiddels een proefimplementatie van de zorgmodule ingezet. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in een versie 2.0. 

Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en een beperkte levensverwachting hebben.

Op de site ongeneeslijk.nl vindt u informatie over palliatieve zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten of mantelzorgers. U vindt hier ook het Forum Patiëntencommunicatie Palliatieve Zorg.

Agora wil met Van Betekenis tot het einde mensen eerder laten nadenken over en meer bewust maken van het levenseinde.