Minimale Dataset in de palliatieve zorg?  
14-10-2011

Is een Minimale Dataset (MDS) in de palliatieve zorg nuttig? Welke registraties zijn op dit moment in gebruik? Ervaart u knelpunten? Doe mee en vul de vragenlijst van het MDS-1 project van het UMC St Radboud in!

Bent u betrokken bij een hospice, bijna-thuis-huis, thuiszorgorganisatie, palliatieve unit, vrijwilligersorganisatie, of een andere palliatieve zorgvoorziening in Nederland? Lever dan een bijdrage aan het eerste deel van een onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een Minimale Dataset (MDS) in de palliatieve zorg.

Doelstelling van deze eerste fase (MDS-1) is het inventariseren welke registraties er momenteel in Nederland gebruikt worden binnen de palliatieve zorg en wat de waarde van deze registratie(s) voor de gebruiker is (zijn). Ook wordt gevraagd naar de knelpunten die momenteel ervaren worden en de mogelijke waarde van een nieuw te ontwikkelen systeem.

Het MDS-1 project wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS. Een stuurgroep die bestaat uit afgevaardigden van het IKNL, de kenniscentra palliatieve zorg en het NIVEL ondersteunt de projectgroep die bestaat uit: Anja Oostveen (onderzoeker) en Marieke Groot (projectleider). In het project wordt aan andere belangrijke spelers uit het veld, zoals  Fibula, Agora, VPTZ, Palliactief en de Associatie van high care hospices, eveneens de gelegenheid geboden mee te denken en mee te praten.

Uw stem en mening zijn voor ons ook van grote waarde; juist uw bijdrage, komend uit de dagelijks praktijk in de palliatieve zorg, wordt zeer op prijs gesteld.

Deze vragenlijst vormt naast de literatuurstudie en de interviews met sleutelfiguren in het palliatieve zorg veld een belangrijke bron van informatie voor het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 minuten van uw tijd vragen. De gegevens worden anoniem verwerkt.

U kunt de vragenlijst vinden en vervolgens invullen door op de volgende link te klikken: https://www.surveymonkey.com/s/2L8GH6B

Meer informatie bij drs. Anja Oostveen, onderzoeker palliatieve zorg.Aantal keer bekeken: 5195

Terug
 
Minimale Dataset in de palliatieve zorg?